Kawaler Krzyża św. Floriana – Antoni Łyskanowski

 

    Na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczecin-Śmierdnica Kapituła Zachodniopomorskiego Krzyża Św. Floriana przyznała odznaczenie Panu  Antoniemu Łyskanowskiemu (lat 96).

 

     W dniu 22.05.2019 odbyła się uroczysta ceremonia odznaczenia  Antoniego Łyskanowskiego Zachodniopomorskim Złotym Krzyżem św. Floriana w Domu Strażaka OSP w Szczecin-Śmierdnica.

 

     Pan Antoni jest jednym żyjącym założycielem Ochotniczej Straży Pożarnej w Śmierdnicy- której to założenie datowane jest na 1948 rok. Jego zasługi są nieocenione i trudno tutaj wszystkie wymieniać. Swoją postawą nie tylko jako Strażaka ale i człowieka napawa dumą wszystkich mieszkańców naszego Osiedla.

 

     Uroczystość otworzył i jej przewodniczył Henryk Jerzyk – Prezes Zarządu Oddziału Miejskiego Związku OSP RP w Szczecinie.

 

Na uroczystość przybyli m.in.:

 

 - generał Jacek Staśkiewicz – Zachodniopomorski Komendant PSP w Szczecinie.

 

- ks. kan. Waldemar Szczurowski  - Sekretarz Kapituły Krzyża św. Floriana.

 

- ks. Zbigniew Rzeszutko – Kapelan Miejski Ochotniczych Straży Pożarnych w Szczecinie.

 

- ks. Dariusz Grygowski  - Proboszcz naszej Parafii.

 

- dh Cymerman Jadwiga – z Zarządu OSP Szczecin-Śmierdnica.

 

- najbliższa rodzina.

 

- przedstawiciele Rady Osiedla, strażacy i mieszkańcy.

 

     Uroczystego odczytania Uchwały nadania Zachodniopomorskim Krzyżem Św. Floriana dokonał ks. kan. Waldemar Szczurowski, który to również jest jednym z pomysłodawców tego odznaczenia oraz Sekretarzem Kapituły w/w odznaczenia.

 

     Dekoracji  Antoniego Łyskanowskiego Zachodniopomorskim Złotym Krzyżem Św. Floriana dokonał  Zachodniopomorski komendant Państwowej Straży Pożarnej  generał Jacek Staśkiewicz.

 

      Przyznanie tak zacnego wyróżnienia naszemu mieszkańcowi jest powodem do wielkiej dumy.

 

(kch)

22/05/19

Created by K.C